Załącznik do CV

Proszę o dokładny opis okresu pracy za granicą tj. czas, kraj, nazwę pracodawcy oraz szczegółowy opis wykonywanych czynności – np. praca w szklarni: opisać czy przy warzywach (jakich?) / kwiatach (jakich?) oraz czynności zbiór, sadzenie, pielęgnacja, plauza, topowanie, zawijanie, cięcie itd.